primopattern LC

primopattern LC2018-04-17T11:33:37+00:00
primopattern LC
Kup

primopattern LC

uniwersalny kompozyt światłoutwardzalny do modelowania

primopattern LC to nowoczesny, bezresztkowy, gotowy do użytku jednoskładnikowy materiał występujący w postaci żelu lub pasty do modelowania

Ułatwione modelowanie

Światłoutwardzalny materiał do wszelkich zastosowań – nieodzowny w każdym laboratorium

Ułatwione modelowanie

Światłoutwardzalny materiał do wszelkich zastosowań – nieodzowny w każdym laboratorium

Zastosowania

modele wykonywane na potrzeby odlewów lub skanowania:
– implantów zaczepowych
– belek utrzymujących implant
– nadbudów implantów
– zbrojeń trzeciorzędowych nad mezostrukturami galwanicznymi produkcja
– kluczy przenoszących i ustalających
– pomocy montażowych dla pojedynczych zaczepów, itp.

oraz blokowanie lub mocowanie pojedynczych części lub segmentów implantów

– szyna odciskowa
– szyna kontrolna
– miejsca zwarcia i rejestraty okluzyjne

– mocowanie elementów pojedynczych lub oddzielnych w celu spawania lub lutowania
– mocowanie zasuw konfekcyjnych
– ogólne blokowanie lub mocowanie pojedynczych części lub segmentów

modele wykonywane na potrzeby odlewów, skanowania lub wyciskania
– koron i mostów
– zbrojeń dla cyrkonowych frezarek kopiowych
– wkładów typu inlay i onlay
– zbrojeń dla mostów galwanicznych

– pierwotne i wtórne korony teleskopowe i stożkowe
– zasuwy indywidualne
– części wtórne RSS, obiegi, itp.